बहाई धर्मको सिद्धान्तहरू

सबै मानिसहरूले बिश्व शान्तिको लागि प्रयास गर्नुपर्छ ।

ईश्वर एउटै छन् ।

प्रत्येक देशमा एउटा अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सिकाइनुपर्छ ।

अति सम्पत्ति र अति गरीबी निर्मुल हुनुपर्छ ।

साँचो विज्ञान र साँचो धर्म बीच सामन्जस्य हुनुर्पछ ।

सबैलाई शिक्षा दिनुपर्छ ।

सबै किसिमका पक्षपातहरूलाई बिर्सनुपर्छ ।

महिला र पुरुष समान छन्।

प्रत्येक व्यक्तिले आफै सत्यको खोजी गर्नुपर्छ ।

धर्म मानव–एकता ल्याउने माध्यम बन्नु पर्छ ।

सबै मानिसहरू एउटै मानव परिवारका सदस्य हुन्।

सबै धर्महरू एउटै ईश्वरबाट आएका हुन्।